Zakres działań

• inteligentne instalacje elektryczne
• kompleksowe instalacje elektryczne w domach, mieszkaniach, biurach
• instalacje odgromowe
• instalacje teleinformatyczne
• instalacje i sieci światłowodowe
• instalacje monitoringu CCTV
• instalacje alarmowe SSWiN
• systemy kontroli dostępu, DSO, SAP
• pomiary czasu zadziałania wyłączników różnicowoprądowych (RCD)
• pomiary rezystancji izolacji
• pomiary impedancji pętli zwarciowej
• pomiary rezystancji uziemień
• pomiary ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych
• pomiary rezystancji uziemień instalacji odgromowych
• pomiary napięć dotykowych
• przeglądy budowlane
• projekty instalacji elektrycznych
• analiza jakości energii
• przyłącza energetyczne napowietrzne i kablowe
• przyłącza prowizoryczne, placu budowy

Prace dodatkowe

prace ziemne minikoparką:
• wykopy pod kable, rury, fundamenty

świadczenie usług koparko-ładowarką:
• szeroko rozumiane roboty ziemne, związane m.in. z koniecznością przygotowania terenu pod zabudowę (także: niwelowanie i plantowanie terenu)
• wykopy pod fundamenty, sieci kanalizacyjne, elektryczne i wodociągowe
• wykopy pozwalające na założenie przydomowej oczyszczalni ścieków, montaż szamba lub też założenie basenu