Oferujemy Państwu

SZEROKI ZAKRES ROBÓT

Projekty instalacji

Oświetlenie drogowe

Przyłącza elektroenergetyczne

Instalacje teletechniczne

Instalacje światłowodowe

Pomiary elektryczne

Oświetlenie deweloperskie

Przeglądy odbiorcze

Prace ziemne

Nasze usługi

Kompleksowe instalacje elektryczne

Projekty instalacji budynków jednorodzinnych, jak i wielokondygnacyjnych budynków wielorodzinnych. Wykonastwo od zasilenia placu budowy, poprzez wykonanie pełnej instalacji elektrycznej.

Instalacja elektryczna w budynku mieszkalnym obejmuje przyłącze i złącze kablowe, tablicę rodzielczą, linie zasilajace, instalację odbiorczą.

 • instalacja oświetleniowa
 • instalacja elektryczna nieprzemysłowa
 • instacja elektryczna przemysłowa
 • instalacje elektryczne stałe
 • instalacje podtynkowe

Oświetlenie drogowe

Projektując nowe oświetlenie pamiętamy nie tylko o ogólnych zasadach zawartych w aktualnych polskich normach, lecz także o komforcie i bezieczeństwie użytkowników ruchu drogowego.

W trakcie wykonastwa dobieramy najwyższej jakości oprawy lamp, aby wytrzymały one przeróżne warunki atmosferyczne przez lata.

 • poziom luminacji
 • równomierność luminacji
 • ogrniaczenie olśnienia
 • prowadzenie wzrokowe
 • klasy oświetleniowe

Instalacje teletechniczne i światłowodowe

Infastruktura teletechniczna projektowana i wykonywana jest tak, aby zapewnić możliwości rozbudowy i przebudowy.

Instalacja teletechniczna to nie tylko alarm. Pojęcie to odnosi się również do domofonów, wideofonów, punktów kontroli dostępu, telewizji dozorowej.

 • kanalizajca teletechniczna
 • światłowód
 • maszty antenowe
 • szafy sprzętowe
 • koryta i szachty kablowe

Instalacje odgromowe

Istalacja odgromowa chroniąca kazdy budynek i obiekt przed porażeniami wynikłymi w związku z wyładowaniami piorunów.

Jej zadaniem jest bezpiecznie odprowadzić energię do ziemi najkrótszą drogą.

 • zwody pionowe i poziome
 • przewody odprowadzające
 • przewody uziemiające
 • zaciski probierczre
 • uziomy

Prace ziemne

Prace polegające na wydobyciu materiału, transport oraz ułożenie i zagęszczenie masy ziemnej.

Prae wykonywanie przy użyciu sprzętu mechanicznego, jak i ręcznie.

 • przygotowanie placu budowy
 • niwelacja terenu
 • wykopy liniowe
 • usługi minikoparką
 • usługi koparko-ładowarką

Pomiary elektryczne

Pomiary wykonywane przy użyciu najnowowcześniejszego sprzęty, przez wykfalifikowanych elektryków.

Regulacje zawarte w przepisach wymagają okresowych pomiarów instalacji elektrycznych.

 • pomiar impedancji pętli zwarcia
 • pomiar rezystancaj uzieminiea
 • pomiar rezystancji izolacji
 • sprawdzenie ciągłości instalacji odgromowej
 • okresowe przeglądy